Jaarrapportage 2019

Overig

Mijlpalen 2019

Nieuw bestuur en vertrek Paul van Erkelens

In maart waren er weer verkiezingen voor het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. Maar liefst 295.207 inwoners van Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier brachten hun stem uit. Het opkomstpercentage was 56,2 procent; ruim 6 procent meer dan in 2015.

Op basis van de verkiezingsuitslag vormden zes partijen een coalitie: CDA, Geborgde zetels ongebouwd, Geborgde zetels bedrijven, VVD, Lagere Lasten Burger en ChristenUnie. Samen stelden zij het coalitieakkoord ‘Gewenst peil’ op. Hierin staat onder andere dat het waterschap meer investeert om goed om te gaan met weersextremen die het gevolg zijn van klimaatverandering. Een eenmalige forse verhoging van het belastingtarief was daardoor onvermijdelijk.

Na zestien jaar afscheid
Van het nieuwe algemeen en dagelijks bestuur was Paul van Erkelens tot eind 2019 nog voorzitter. Op 1 januari 2020 ging hij na zestien dienstjaren als dijkgraaf van Wetterskip Fryslân met pensioen. Als dank voor zijn jarenlange inzet werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Daarnaast ontving Van Erkelens de Uniepenning. Het bestuur van de Unie van Waterschappen reikt deze penning bij hoge uitzondering uit aan personen die zich hebben ingezet voor het waterbeheer in Nederland.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 11:45:40 met de export van 05/27/2020 11:44:45