Jaarrapportage 2019

Jaarrekening 2019

Exploitatierekening naar kostendragers

Watersysteembeheer

(bedragen x € 1 miljoen)

Omschrijving

Begroting
2019

Gewijzigde begroting
2019

Jaar- rekening
2019

Verschil Gewijzigde begroting -/-jaarrekening

Lasten:

Netto lasten

93,7

95,9

93,4

2,5

Onvoorzien

0,1

0,0

0,0

0,0

Kwijtschelding/oninbaar

1,0

1,0

1,0

0,1

Dividenden en overige algemene opbrengsten

0,5

3,2

2,9

0,3

Subtotaal lasten

95,3

100,2

97,3

2,9

Belastingen

89,6

88,6

89,8

-1,2

Resultaat voor bestemming

-5,7

-11,5

-7,5

-4,1

Mutaties bestemmingsreserve

0,4

0,4

0,3

0,1

Nog te bestemmen resultaat watersysteembeheer

-5,3

-11,2

-7,1

-4,0

Zuiveringsbeheer

(bedragen x € 1 miljoen)

Omschrijving

Begroting
2019

Gewijzigde begroting
2019

Jaar- rekening
2019

Verschil Gewijzigde begroting -/-jaarrekening

Lasten:

Netto lasten

41,6

41,4

41,0

0,4

Onvoorzien

0,1

0,0

0,0

0,0

Kwijtschelding/oninbaar

3,0

3,0

2,7

0,2

Dividenden en overige algemene opbrengsten

7,6

9,1

9,2

0,0

Subtotaal lasten

52,2

53,6

52,9

0,6

Belastingen

52,0

52,8

53,5

-0,7

Resultaat voor bestemming

-0,2

-0,8

0,6

-1,4

Mutaties bestemmingsreserve

0,1

0,1

0,1

0,1

Nog te bestemmen resultaat zuiveringsbeheer

0,0

-0,6

0,7

-1,3

Totaal

(bedragen x € 1 miljoen)

Omschrijving

Begroting
2019

Gewijzigde begroting
2019

Jaar- rekening
2019

Verschil Gewijzigde begroting -/-jaarrekening

Bruto resultaat

-5,9

-12,3

-6,9

-5,4

Mutaties bestemmingsreserves

0,5

0,5

0,4

0,1

Totaal nog te bestemmen resultaat

-5,3

-11,8

-6,5

-5,3

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 11:45:40 met de export van 05/27/2020 11:44:45