Jaarrapportage 2019

Jaarrekening 2019

Exploitatierekening naar programma's

Watersysteembeheer

(bedragen x € 1 miljoen)

Programma

Begroting 2019
A

Gewijzigde begroting 2019
B

Jaarrekening 2019
C

verschil jaarrekening -/- gewijz. begroting
B-C

Waterveiligheid

27,9

27,7

26,4

1,3

Voldoende water

51,9

54,1

52,3

1,8

Schoon water

7,4

7,4

7,5

-0,1

Organisatie

7,1

9,9

10,1

-0,2

Totaal lasten

94,3

99,1

96,3

2,8

Netto belastingen

-88,6

-87,6

-88,8

1,2

Resultaat

-5,7

-11,5

-7,5

-4,1

Zuiveringsbeheer

(bedragen x € 1 miljoen)

Programma

Begroting 2019
A

Gewijzigde begroting 2019
B

Jaarrekening 2019
C

verschil jaarrekening -/- gewijz. begroting
B-C

Waterveiligheid

0,0

0,0

0,0

0,0

Voldoende water

0,3

0,3

0,3

0,0

Schoon water

38,5

38,1

37,4

0,7

Organisatie

10,4

12,2

12,5

-0,3

Totaal lasten

49,3

50,6

50,2

0,4

Netto belastingen

-49,1

-49,8

-50,8

1,0

Resultaat

-0,2

-0,8

0,6

-1,4

Totaal

(bedragen x € 1 miljoen)

Programma

Begroting 2019
A

Gewijzigde begroting 2019
B

Jaarrekening 2019
C

verschil jaarrekening -/- gewijz. begroting
B-C

Waterveiligheid

27,9

27,7

26,4

1,3

Voldoende water

52,2

54,5

52,6

1,8

Schoon water

46,0

45,5

44,9

0,5

Organisatie

17,5

22,1

22,6

-0,5

Totaal lasten

143,5

149,7

146,5

3,2

Netto belastingen

-137,7

-137,4

-139,6

2,2

Resultaat

-5,9

-12,3

-6,9

-5,4

*Door afrondingsverschillen sluit de optelling niet aan.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 11:45:40 met de export van 05/27/2020 11:44:45