Jaarrapportage 2019

Home

Bijlagen

In onderstaande tabellen zijn de afgeronde projecten per programma weergegeven. De afwijkingen tussen het netto beschikbaar krediet en de werkelijke realisatie worden daar verklaard. De afgeronde projecten met een over- of onderschrijding van meer dan € 100.000 op het krediet worden aansluitend aan de tabel per programma toegelicht. In de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Wetterskip Fryslân is vastgesteld dat een investeringskrediet voor een project met 5% tot een maximum van € 0,1 miljoen mag worden overschreden.

Project

Moment van activeren

Krediet

Werkelijke netto uitgaven

Netto verschil

Bruto

Netto

in €

in %

Waterveiligheid

29.433.533

11.665.986

11.739.917

73.931

0,6%

Subtotaal primaire keringen

23.606.547

6.599.000

6.761.697

162.697

2,5%

HWBP - Steenbekleding Waddenzeedijk

1-1-2020 (deel)

7.368.172

-

-

-

0,0%

HWBP POV2

1-1-2020

6.951.806

-

-

-

0,0%

HWBP Deltagoot-proeven Lauwersm.dijk

1-1-2020

2.687.569

-

-

-

0,0%

HWBP - Landelijke bijdrage 2019

1-1-2020

5.924.000

5.924.000

6.068.507

144.507

2,4%

Verv.Goteensysteem Skoar-Wierum

1-7-2019

310.000

310.000

325.836

15.836

5,1%

Onderhoud primaire keringen 2019

1-1-2020

365.000

365.000

367.354

2.354

0,6%

Subtotaal verzamelkrediet oevers en

5.826.986

5.066.986

4.978.220

-88.766

-1,8%

kaden

It Deel Akkrum, fase 1

1-1-2020

840.000

840.000

832.555

-7.445

-0,9%

De Tike

1-7-2019

-138.766

-138.766

0,0%

Oppenhuizen

1-1-2020

3.975.000

3.975.000

4.030.380

55.380

1,4%

It deel Akkrum fase 2B

1-1-2020

1.011.986

251.986

254.051

2.065

0,8%

HWBP - Landelijke bijdrage 2019 (€ 144.507 overschrijding)
De jaarlijkse bijdrage aan het HWBP valt dit jaar hoger uit dan begroot. De stijging wordt veroorzaakt omdat er in 2019 minder projectgebonden bijdragen (10%)  zijn bij de waterschappen vanwege de opgetreden vertragingen in het HWBP uitvoeringsprogramma. Om te voldoen aan het bestuursakkoord water (het rijk en waterschappen dragen jaarlijks hetzelfde bedrag bij aan de dijkenrekening) moeten alle waterschappen in 2019 een hogere solidariteitsbijdrage betalen. Deze informatie is na Prinsjesdag bekend gemaakt. Het betreft hier een verschuiving in tijd en heeft geen effect op de totale bijdrage van de Waterschappen aan de dijkenrekening. De totale solidariteitsbijdrage WF voor de jaren na 2019 zal verlaagd worden met bovenstaand bedrag.

De Tike (€ 138.766 onderschrijding)
In 2019 is er een bijdrage ontvangen van de delfstofwinnaar via de bodemdalingscommissie. Dit betreft een bijdrage op het investeringsproject dat al een aantal jaar geleden is afgerond en geactiveerd. Vanwege de onzekerheid over de hoogte van de uiteindelijke bijdrage is er bij de activering geen rekening met dit bedrag gehouden. Door deze bijdrage gaan de jaarlijks afschrijvingskosten omlaag.

Project

Moment van activeren

Krediet

Werkelijke netto uitgaven

Netto verschil

Bruto

Netto

in €

in %

Voldoende water

14.026.058

10.626.058

10.490.859

-135.199

-1,3%

Subtotaal waterbeheersingswerken

6.938.058

3.538.058

3.629.933

91.875

2,6%

GBO FH-Gebiedsontwikk. Fran.-Harl.

1-1-2020 (deel)

985.078

985.078

985.078

-

0,0%

GBO FH-Waddenglas real.berging

1-1-2020

248.980

248.980

248.980

-

0,0%

Súd Ie Algemeen

1-1-2020

1.710.000

1.410.000

1.364.463

-45.537

-3,2%

Koningsdiep

1-1-2020 (deel)

41.330

41.330

0,0%

KRW Rietoevers

1-1-2020

3.325.000

225.000

236.484

11.484

5,1%

Leeuwarden West en Schilkampen

1-7-2019

379.000

379.000

409.767

30.767

8,1%

Sansleat - It Far

1-7-2019

200.000

200.000

197.305

-2.695

-1,3%

Verbr hoofdwatergang Tilgrupsweg

1-1-2020

90.000

90.000

146.526

56.526

62,8%

Subtotaal gemalen

7.088.000

7.088.000

6.860.926

-227.074

-3,2%

Gemaal Nieuwe Ruigezandsterpolder

1-1-2020

-207.075

-207.075

0,0%

Nieuwbouw gemalen 2016

1-1-2020

5.200.000

5.200.000

5.181.133

- 18.867

-0,4%

Gemaal Falingabuorren

1-7-2019

638.000

638.000

590.368

- 47.632

-7,5%

Gemalen en actieve kunstwerken 2017

1-7-2019

600.000

600.000

626.823

26.823

4,5%

Minigemalen 2018

1-1-2020

650.000

650.000

669.678

19.678

3,0%

Gemaal Nieuwe Ruigezandsterpolder (€ 207.075 onderschrijding)
In 2019 is er een bijdrage ontvangen van de NAM ontvangen, nadat deze door de bodemdalings-commissie is vastgesteld. Dit betreft een bijdrage op het investeringsproject dat al een aantal jaar geleden is afgerond en geactiveerd. Vanwege de onzekerheid over de hoogte van de uiteindelijke bijdrage is er bij de activering geen rekening met dit bedrag gehouden. Door deze bijdrage gaan de jaarlijks afschrijvingskosten omlaag.

Project

Moment van activeren

Krediet

Werkelijke netto uitgaven

Netto verschil

Bruto

Netto

in €

in %

Schoon water

3.291.434

3.291.434

3.025.593

-265.841

-8,1%

Druktoren/zinker RG Beetst.z

1-01-20

405.246

405.246

405.246

-

0,0%

GO 2017 RWZI Burdaard, aanpassen uitstroom NBT

1-07-19

462.766

462.766

462.766

-

0,0%

Aanpassen afvoer RWZI Kootstertille

1-07-19

550.000

550.000

541.666

-8.334

-1,5%

GO 2018: RWZI Oosterwolde,goot NBT1

1-01-20

106.485

106.485

106.975

490

0,5%

GO 2018 RG Stortemelk

1-07-19

261.937

261.937

261.937

-

0,0%

RWZI Akkrum mobiele doseerinstallatie

1-07-19

145.000

145.000

141.914

-3.086

-2,1%

RWZI’s Ameland en Terschelling NBT’s

1-7-2019

1.100.000

1.100.000

833.631

-266.369

-24,2%

RWZI Gorredijk+Sloten slibindikkers

1-01-20

260.000

260.000

271.457

11.457

4,4%

RWZI’s Ameland en Terschelling RWZI’s (onderschrijding € 266.369)
Bij projecten op eilanden wordt altijd rekening gehouden met een ‘eilandfactor’. Een extra risicoreservering, vanwege mogelijk extra onvoorziene kosten op het gebied van verblijf en transport. De aannemer heeft, ondanks dat de werkzaamheden op twee eilanden moesten plaatsvinden, zeer laag ingeschreven. De risicoreservering is tot einde project vastgehouden. Hier hebben we uiteindelijk geen beroep op hoeven te doen en daarmee komt € 267.000 vrij.

Project

Moment van activeren

Krediet

Werkelijke netto uitgaven

Netto verschil

Bruto

Netto

in €

in %

Organisatie

4.181.483

4.181.483

4.062.238

-119.245

-2,9%

Werkmaterieel CTO 2017

1-01-20

236.313

236.313

236.313

-

0,0%

Bedrijfswagen Laboratorium 2018

1-01-20

70.000

70.000

86.675

16.675

23,8%

Verv. Software 2017 Sharepoint

1-07-19

300.000

300.000

235.152

-64.848

-21,6%

Infrastructuur/ hardware 2018

1-07-19

450.000

450.000

450.882

882

0,2%

Informatiebeveiliging 2018

1-01-20

420.000

420.000

408.652

-11.348

-2,7%

ICT organisatieprojecten 2018

1-01-20

380.000

380.000

380.193

193

0,1%

Werkmaterieel CTO 2018

deel 1-1-2020

314.479

314.479

314.479

-

0,0%

Vervanging materieel, voertuigen overig

deel 1-1-2020

475.621

475.621

475.621

-

0,0%

Vervanging Quads (5 x) 2019 MURA

deel 1-1-2020

28.999

28.999

28.999

-

0,0%

Agilent LC/MS Triple Quadrupole

1-07-19

310.000

310.000

325.909

15.909

5,1%

Vervanging switches

1-07-19

103.483

103.483

103.483

-

0,0%

Backup / Storage

1-07-19

141.454

141.454

141.454

-

0,0%

Mobiele ontsluiting

1-01-20

121.134

121.134

121.134

-

0,0%

Herinrichting vijver

1-01-20

80.000

80.000

86.736

6.736

8,4%

Verkiezingen 2019

1-01-20

750.000

750.000

666.556

-83.444

-11,1%

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 11:45:40 met de export van 05/27/2020 11:44:45