Jaarrapportage 2019

Financiën

Verbonden partijen

Hieronder zijn de partijen beschreven waarmee Wetterskip Fryslân op de een of andere manier is verbonden. Volgens de voorschriften uit het Besluit beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen zijn de verbonden partijen niet geconsolideerd in de onze jaarrekening. Informatie over het eigen en vreemd vermogen van de verbonden partijen staat onder uitvoeringsinformatie in de lijst van verbonden partijen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 11:45:40 met de export van 05/27/2020 11:44:45