Jaarrapportage 2019

Uitvoeringsinformatie

Lijst van verbonden partijen

Onderstaand overzicht bevat de partijen waarmee Wetterskip Fryslân op de een of andere manier mee verbonden is. Volgens het waterschapsbesluit worden de verbonden partijen niet geconsolideerd in de jaarrekening van Wetterskip Fryslân.

(stand per 31-12-2018 uit de jaarrekeningen 2018, tenzij anders vermeld)

Naam

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

lang

kort

Wetterskip Fryslân Deelnemingen BV

Leeuwarden

BV

436.643

0

6.620

Voorzuivering Zuivelafvalwater Workum V.O.F.

Leeuwarden

vof

268.966

0

595.518

Stichting Ir. D.F. Woudagemaal

Leeuwarden

Stichting

362.033

0

216.491

Stichting Waterschapserfgoed

Leeuwarden

Stichting

147.515

0

332.486

NBK

Groningen

GR

0

400.000

18.142.765

Waterschapshuis

Amersfoort

GR

0

297.164

11.542.078

Ver. van waterschappen en waterbedrijven

Leeuwarden

Vereniging

Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving

Grou

GR

5.729

500.000

3.132.502

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)

‘s Gravenhage

NV

1.726*

81.663*

Centre of Expertise Watertechnology (CEW)

Leeuwarden

Stichting

Centrum Innovatief Vakmanschap – Water (CIV-water)

Fries Bestuursakkoord Waterketen (FBWK)

Grienskip

* bedragen x € 1 miljoen

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 11:45:40 met de export van 05/27/2020 11:44:45