Jaarrapportage 2019

Financiën

Weerstandsvermogen

We legden het beleid voor de reserves en voorzieningen vast in de nota reserves en voorzieningen. Volgens dit beleid staan er op de balans de volgende reserves:
•   Algemene reserves.
•   Reserves voor tariefsegalisatie.
•   Overige bestemmingsreserves.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 11:45:40 met de export van 05/27/2020 11:44:45