Jaarrapportage 2019

Uitvoeringsinformatie

Realisatie van netto-kosten naar beleidsproducten

Bedragen x € 1 miljoen

Beleidsprodukten jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Begroting 2019

Gewijzigde begroting 2018

Jaarrekening 2018

10101

Eigen plannen

-10,0

-9,9

-10,6

-8,7

10102

Plannen van derden

-1,9

-2,0

-1,9

-1,6

10203

Beheersinstrumenten waterkeringen

-1,5

-2,1

-1,6

-1,9

10204

Aanleg en onderhoud waterkeringen

-20,9

-22,0

-21,8

-20,2

10205

Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding

0,0

-0,1

-0,1

-0,1

10306

Beheersinstrumenten watersystemen

-3,0

-2,5

-2,8

-1,6

10307

Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen

-17,5

-17,4

-17,3

-18,9

10308

Baggeren van waterlopen en saneren waterbodems

-2,9

-2,0

-4,2

-1,7

10309

Beheer hoeveelheid water

-20,6

-21,3

-21,3

-20,8

10310

Calamiteitenbestrijding watersystemen

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

10311

Monitoring watersystemen

-4,7

-4,5

-4,5

-4,3

10412

Getransporteerd afvalwater

-5,2

-4,9

-5,1

-4,9

10413

Gezuiverd afvalwater

-22,0

-22,5

-22,4

-21,7

10414

Verwerkt slib

-8,6

-9,0

-8,8

-8,3

10415

Afvalwaterbehandeling door derden

-0,2

-0,3

-0,2

-0,2

10619

Beheersinstrumenten vaarwegen en havens

0,0

0,0

0,0

0,0

10620

Aanleg en onderhoud vaarwegen en havens

0,0

0,0

0,0

0,0

10929

Belastingheffing

-3,6

-3,2

-3,2

-3,7

10930

Invordering

-1,9

-1,6

-1,6

-1,9

11031

Bestuur

-4,1

-4,0

-4,0

-4,3

11032

Externe communicatie

-0,9

-1,0

-1,0

-0,8

11101

Onvoorzien

0,0

-0,2

0,0

0,0

11103

Belastingopbrengst

143,4

141,7

141,4

137,4

11104

Verleende kwijtschelding en oninbaar

-3,7

-4,0

-4,0

-3,8

11105

Overige baten en lasten

-12,1

-8,1

-12,4

-12,0

11222

Beheer Keurkwartet en VTH-beleid

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

11223

Vergunningen en meldingen

-2,3

-2,3

-2,4

-2,3

11224

Adviezen vergunningen

-0,1

-0,1

-0,1

0,0

11225

Toezicht

-1,5

-1,6

-1,5

-1,3

11226

Handhaving

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

11227

Stimulering derden aanpak en subsidies lozingen

-0,1

-0,1

-0,1

0,0

19999

Resultaat

-6,9

-5,9

-12,3

-8,5

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 11:45:40 met de export van 05/27/2020 11:44:45