Jaarrapportage 2019

Home

Bijlagen

Project

OHW 2019

Bij- en aframingen

Afgerond in 2019

Restant

Afronding Project

Project en omschrijving

Bruto

Netto

Bruto

Netto

Bruto

Netto

Bruto

Netto

Jaar

HWBP - Steenbekleding Waddenzeedijk

12.900

0

0

0

7.368

0

5.532

0

2021

Programmamanagement HBWP

1.200

0

600

0

0

0

1.800

0

nvt

HWBP -POV fase 1

1.726

0

0

0

0

0

1.726

0

2020

HWBP - Koehool-Lauwersmeerdijk

13.478

1.595

0

0

0

0

13.478

1.595

2029

HWBP POV2-Asfaltbekleding – Fase C

6.952

0

1.575

0

6.952

0

1.575

0

2020

HWBP Deltagoot-proeven Lauwersm.dijk

2.688

0

0

0

2.688

0

0

0

2020

HWBP - Lauwersmeerdijk (28O)

600

0

25.634

3.300

0

0

26.234

3.300

2022

HWBP - Landelijke bijdrage 2019

0

0

5.924

5.924

5.924

5.924

0

0

2020

Aanbrengen dekl.gotensysteem 't Skoar-Wierum

310

310

0

0

310

310

0

0

2019

Onderhoud primaire keringen 2019

0

0

365

365

365

365

0

0

2020

It Deel Akkrum, fase 1

1.040

1.040

-200

-200

840

840

0

0

2020

Oppenhuizen

4.000

4.000

-25

-25

3.975

3.975

0

0

2020

It deel Akkrum fase 2B

1.312

552

-300

-300

1.012

252

0

0

2020

O&K Oudega aan het water

800

800

0

0

0

0

800

800

2024

Verbetering kadering 125

0

0

1.015

1.015

0

0

1.015

1.015

2022

Dijkring 103 (Fluessen Woudsend)

0

0

3.130

3.130

0

0

3.130

3.130

2022

Leeuwarden Oost

4.300

4.300

0

0

0

0

4.300

4.300

2022

Heerenveen Oost

2.500

2.500

0

0

0

0

2.500

2.500

2021

Retentiepolder Fryslân-1

105

105

2.300

1.490

0

0

2.405

1.595

2022

Leijen Oost – It Bild

0

0

375

375

0

0

375

375

2020

Stavoren

0

0

2.200

2.200

0

0

2.200

2.200

2022

Ruim baan voor Water

0

0

800

800

0

0

800

800

2022

Voorbereiding Projecten O&K

1.500

1.500

0

0

1.500

1.500

nvt

GBO FH-Gemaal de Mieden

6.266

6.266

613

613

1.234

1.234

5.645

5.645

2022

Súd Ie Algemeen

1.710

1.410

0

0

1.710

1.410

0

0

2020

WGP Ameland Nazuiv.Effluent -Waddenfonds

569

19

640

270

0

0

1.209

289

2022

2e fase gebiedsontwikk. Centrale As

0

0

1.099

1.020

0

0

1.099

1.020

2022

Maatregelen waterplan Drachten

323

323

0

0

0

0

323

323

2021

Aanpassen watersyst. nabij Gaastmeer

0

0

60

60

0

0

60

60

2020

Súd Ie, fase 3

0

0

225

225

0

0

225

225

2023

Voorbereiden Inrichting Watersystemen

500

500

0

0

0

0

500

500

nvt

Waterbeh. werken Westerhornermolenpolder

325

325

0

0

0

0

325

325

2021

Waterharmonica Terschelling

1.400

240

-945

0

0

0

455

240

2020

Hermeandering Beekdal Linde

1.600

1.600

0

0

0

0

1.600

1.600

2023

KRW Rietoevers

3.325

225

0

0

3.325

225

0

0

2020

Boven-Tsjonger en Grootdiep

2.325

855

-160

-160

0

0

2.165

695

2020

Vispassages Grootdiep

625

315

0

0

0

0

625

315

2020

Leeuwarden West en Schilkampen

379

379

0

0

379

379

0

0

2019

Zuiverende maalkommen en KRW-oevers

0

0

2.500

875

0

0

2.500

875

2021

Sânsleat - It Far

200

200

0

0

200

200

0

0

2019

KRW oevers Tsjonger

4.630

1.180

-500

-500

0

0

4.130

680

2021

Klimaat KRW Robuuste Polders

3.425

2.607

0

0

0

0

3.425

2.607

2021

KRW Van Harinxmakanaal

70

70

0

0

0

0

70

70

2022

Verbr hoofdwatergang Tilgrupsweg

90

90

0

0

90

90

0

0

2020

KRW Warten en Oudega DFM

0

0

50

50

0

0

50

50

2021

Verbreding hoofdwatergang Wolvega Oost

0

0

350

350

0

0

350

350

2022

Spuisluis Dokkumer Nieuwezijlen

1.330

1.330

230

230

0

0

1.560

1.560

2020

Revisie opm. en Stuwen bevaarb. Water

1.650

1.650

0

0

0

0

1.650

1.650

2020

Minigemalen 2020

0

0

590

590

0

0

590

590

2021

Vispassages Kolken Noord

0

0

470

45

0

0

470

45

2020

Nieuwbouw Vijfhuizen/wegen-waterl.b.

0

0

500

500

0

0

500

500

2019

Gemalen Centrale As

366

366

0

0

0

0

366

366

2020

Nieuwbouw gemalen 2016

5.700

5.700

-500

-500

5.200

5.200

0

0

2020

Gemaal Fallingabuorren

750

750

-112

-112

638

638

0

0

2019

Gemaal Noordergemaal

2.150

2.150

0

0

0

0

2.150

2.150

2020

Gemalen en actieve kunstwerken 2017

600

600

0

0

600

600

0

0

2020

Drachten zuid gemaal en stuw

1.377

1.377

0

0

0

0

1.377

1.377

2020

Minigemalen 2018

650

650

0

0

650

650

0

0

2020

Gemalen nieuwbouw Makkingaasterpolder

4.200

4.200

-250

-250

0

0

3.950

3.950

2021

Nw.gem.Feansicht-KRW gem.Foarutgong

1.465

1.465

0

0

0

0

1.465

1.465

2021

Renov.gem.ruilverkaveling Oude Jokse

3.498

3.498

800

800

0

0

4.298

4.298

2021

Renov.gem.ruilverkaveling Koudum eo

1.015

1.015

0

0

0

0

1.015

1.015

2021

Gemalen 2018

0

0

4.000

4.000

0

0

4.000

4.000

2022

Gemaal De Wildlanden

0

0

750

750

0

0

750

750

2021

Nieuwb. gemalen De Murk en Ryptsjerk

0

0

3.100

3.100

0

0

3.100

3.100

2021

Minigemaal Hege Brêge

0

0

135

55

0

0

135

55

2020

Renovatie gemaal De Koai

0

0

1.150

1.150

0

0

1.150

1.150

2021

Revisie/verv.actieve kunstwerken 2020

0

0

1.100

1.100

0

0

1.100

1.100

2021

Voorbereiding Projecten Gemalen

600

600

0

0

600

600

nvt

RG Gerkesklooster

500

500

115

115

0

0

615

615

2020

Persl.Swemmer Feanwâlden/Damwâld

0

0

515

515

0

0

515

515

2021

Zuiv techn werken Algemeen

500

500

0

0

500

500

nvt

RWZI Harlingen renovatie

10.870

10.870

0

0

0

0

10.870

10.870

2021

Groot onderhoud 2017

944

944

0

0

868

868

76

76

Aanpassing afvoer RWZI Kootstertille/ RG Gerkesklooster

375

375

175

175

550

550

0

0

2019

Zonnepanelen op rioolwaterzuiveringen

15.000

15.000

-450

-450

0

0

14.550

14.550

2021

GO 2018: RWZI GO en KAM

630

630

0

0

368

368

262

262

RWZI Akkrum mobiele doseerinstallatie

185

185

-40

-40

145

145

0

0

2019

RWZI's Ameland en Terschelling NBT's

1.400

1.400

-300

-300

1.100

1.100

0

0

2019

RWZI Bolsward, beluchting

850

850

0

0

0

0

850

850

2020

Drainzuilen 2018

410

410

0

0

0

0

410

410

2020

Analyzers 2018

775

775

0

0

0

0

775

775

2020

RWZI Grou, lavatoren

0

0

900

900

0

0

900

900

2021

RWZI Gorredijk+Sloten slibindikkers

260

260

0

0

260

260

0

0

2020

RWZI Terschelling: toevoergoot

0

0

930

930

0

0

930

930

2021

GO 2019: RWZI GO en KAM

0

0

2.000

2.000

0

0

2.000

2.000

DSV Duurzame Slibverwerking

46.300

46.300

0

0

0

0

46.300

46.300

2024

Vervanging Voertuigen CTOH 2016

260

260

-259

-259

1

1

0

0

2020

Werkmaterieel CTO 2017

478

478

-242

-242

236

236

0

0

2020

Bedrijfswagen Laboratorium 2018

70

70

0

0

70

70

0

0

2020

Vervanging voertuigen MURA 2018

28

28

0

0

0

0

28

28

2020

Werkmaterieel CTO 2018

703

703

-248

-248

314

314

141

141

2020

Vervanging materieel, voertuigen, overig

0

0

925

925

475

475

450

450

2021

Landmeetinstrumenten

0

0

28

28

0

0

28

28

2020

Vervanging Quads (5 x) 2019 MURA

0

0

69

69

29

29

40

40

2020

VTH Zaaksysteem Iris vernieuwen

0

0

100

100

0

0

100

100

2021

Documentbeheer 3e tranche

415

415

0

0

0

0

415

415

2020

Verv.Softw.2017 arch.proj.dossier werken

300

300

0

0

300

300

0

0

2021

Vervangingsinvest. Laboratorium 2017

260

260

0

0

0

0

260

260

2021

Onderhoudsproces + proces voorraadbeheer

85

85

0

0

0

0

85

85

2021

Infrastructuur/ hardware 2018

450

450

0

0

450

450

0

0

2020

Informatiebeveiliging 2018

420

420

0

0

420

420

0

0

2020

ICT organisatieprojecten 2018

480

480

-100

-100

380

380

0

0

2020

ICT continuïteit

150

150

0

0

0

0

150

150

2020

Laboratorium apparatuur 2018

310

310

0

0

310

310

0

0

2020

Globale vervangingskosten

0

0

855

855

245

245

610

610

2021

Informatiebeveiliging

0

0

250

250

0

0

250

250

2021

ICT organisatieprojecten

0

0

380

380

121

121

259

259

2021

ICT continuïteit

0

0

15

15

0

0

15

15

2021

Documentbeheer (SharePoint)

0

0

250

250

0

0

250

250

2021

Laboratorium apparatuur

0

0

310

310

0

0

310

310

2021

Herinrichting vijver

80

80

0

0

80

80

0

0

2019

Verkiezingen 2019

300

300

450

450

750

750

0

0

2020

Bijdrage cofinanciering POP3 2017 1/2

1.025

1.025

0

0

0

0

1.025

1.025

2020

Bijdrage cofinanciering POP3 2016

985

985

0

0

0

0

985

985

2020

Bijdrage cofinanciering POP3 2017 2/2

130

130

0

0

0

0

130

130

2020

Totalen

194.452

144.585

65.916

38.963

50.932

29.764

209.436

153.783

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 11:45:40 met de export van 05/27/2020 11:44:45