Jaarrapportage 2019

Programmaverantwoording 2019

Programma waterveiligheid

Betrouwbare en toekomstbestendige waterkeringen. Dat is het doel van het programma Waterveiligheid. Wij zorgen ervoor dat de dijken en duinen langs de Noordzee, de Waddenzee en het IJsselmeer én de regionale en lokale polderdijken langs het boezemwatersysteem in Fryslân en het Groninger Westerkwartier de verwachte klimaatverandering goed kunnen opvangen.

Lasten

Begroot € 27.675.729
Realisatie € 26.364.169
Verschil € 1.311.560
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 11:45:40 met de export van 05/27/2020 11:44:45