Jaarrapportage 2019

Financiën

Begrotingsrechtmatigheid

Tijdens de beleidsuitvoering is de hoofdregel dat het algemeen bestuur (beleidsmatig en/of financiële) budgetoverschrijdingen autoriseert. Het dagelijks bestuur legt begrotingswijzigingen ter autorisatie vooraf voor aan het algemeen bestuur. Hiermee vraagt het dagelijks bestuur toestemming voor het te realiseren beleid en de besteding van het benodigde bedrag.
Het dagelijks bestuur is bevoegd de netto-kosten van een programma met 5 procent van de netto-kosten met een maximum van € 500.000 te overschrijden zonder toestemming vooraf van het algemeen bestuur. Dan moet de middeleninzet wel passen binnen het vastgestelde beleid en het bestuur de hiervoor benodigde financiële ruimte elders binnen de begroting kunnen vinden. Alleen als de omstandigheden een autorisatie vooraf niet mogelijk maken, moet het dagelijks bestuur achteraf een voorstel voor een begrotingswijziging voorleggen. Als het algemeen bestuur daarmee instemt, is de besteding alsnog geautoriseerd.

(bedragen x € 1 miljoen)

Programma

Begroting 2019

Gew. begroting 2019

Jaarrekening 2019

Verschil gew. begroting -/- begroting

A

B

C

B-C

Waterveiligheid

27,9

27,7

26,4

1,3

Voldoende water

52,2

54,5

52,6

1,8

Schoon water

46

45,5

44,9

0,5

Organisatie

17,5

22,1

22,6

-0,5

Totaal lasten

143,5

149,7

146,5

3,2

Netto belastingen

-137,7

-137,4

-139,6

2,2

Resultaat

5,9

12,3

6,9

5,4

Het verschil tussen de gewijzigde begroting 2019 en de jaarrekening 2019 van de programma’s Waterveiligheid, Voldoende water en Schoon water bedraagt meer dan € 500.000 positief waardoor er geen sprake is van overschrijding en toestemming van het algemeen bestuur. Het verschil tussen de gewijzigde begroting 2019 en de jaarrekening 2019 voor bestuur en organisatie bedraagt - € 471.228 en blijft tevens onder de toegestane -€ 500.000. Alle programma’s blijven binnen de gestelde norm.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 11:45:40 met de export van 05/27/2020 11:44:45