Jaarrapportage 2019

Programmaverantwoording 2019

Programma overzicht

In dit hoofdstuk beschrijven we de stand van zaken van het programmaplan uit onze begroting 2019. Voor elk programma beantwoorden we de volgende drie vragen:

Wat hebben we bereikt?
In deze paragraaf beschrijven we in welke mate we onze doelen hebben bereikt. Dat doen we ook met een kleur:
Groen: Doelstelling is gerealiseerd.
Geel   : Doelstelling is niet in 2019 behaald, maar wordt begin 2020 gerealiseerd.
Blauw: Doelstelling is gewijzigd in samenspraak met bestuur of vanuit een andere overheid.
Rood  : Doelstelling is niet volgens begroting gerealiseerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
In deze paragraaf beschrijven we hoe we onze doelen hebben bereikt of geprobeerd hebben deze te bereiken.

Wat heeft dat gekost?
In deze paragraaf staan de gerealiseerde netto-kosten van het betreffende programma. Deze kosten vergelijken we steeds met de (gewijzigde) begroting.

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 11:45:40 met de export van 05/27/2020 11:44:45