Jaarrapportage 2019

Overig

Mijlpalen 2019

Langdurige droogte is niet alleen een probleem van de waterschappen, maar van iedereen. Om watertekorten tegen te gaan, is het nodig dat boeren goed met elkaar en andere betrokken partijen samenwerken. Voor 2019 riep Wetterskip Fryslân daarom een kernteam Droogte in het leven. Een belangrijke taak van dit team was om met maatregelen te komen die bij droogte een beregeningsverbod kunnen voorkomen. Een van die preventieve maatregelen is om hogere peilen in de poldersloten en de Friese boezem aan te houden.

Aanpak ‘Dreigend lokaal watertekort’
Daarnaast stelde het team de aanpak ‘Dreigend lokaal watertekort’ op. Bij droogte kan het gebeuren dat binnen een bemalingsgebied boeren te veel beregenen. Hierdoor kan lokaal een watertekort dreigen. De rayonbeheerder geeft dan een seintje aan het kernteam dat de peilen niet te handhaven zijn. Het team kijkt vervolgens met de beheerder waar de bottleneck zit. Soms helpt extra hekkelen of is de wateraanvoer te verbeteren. Is dat niet genoeg, dan vraagt het kernteam aan de gebruikers van het gebied om met elkaar en de rayonbeheerder afspraken te maken over de waterverdeling.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 11:45:40 met de export van 05/27/2020 11:44:45