Jaarrapportage 2019

Overig

Mijlpalen 2019

Afgelopen jaar besloten we om onze rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) te voorzien van zonnepanelen. Met het project Zon op rwzi’s komen in totaal ongeveer 35.000 panelen op dertien zuiveringen te liggen. In januari van 2020 zijn de eerste 4.278 zonnepanelen in gebruik genomen op de rioolwaterzuivering in Leeuwarden.

De dertien zuiveringen waar zonnepanelen worden geplaatst zijn: Leeuwarden, Kootstertille, Burdaard, Damwâld, Dokkum, Drachten, Gorredijk, Joure, Sneek, Akkrum, Sloten, Warns en Wolvega.

Energie besparen
Het project betekent een investering van ruim 14 miljoen euro. Het waterschap verdient dit terug door op de energierekening te besparen. De investering in de zonnepanelen verdient het waterschap terug door op de energierekening te besparen en de jaarlijkse SDE+-subsidie te ontvangen. De op te wekken zonne-energie met de panelen op de zuiveringen is bijna 9.000.000 kWh per jaar. Dat staat gelijk aan drieduizend huishoudens.

Minder CO2-uitstoot
Het gebruik van zonnepanelen vermindert de CO2-uitstoot van de rioolwaterzuiveringen met 13 procent. Zo dragen ze voor 17 procent bij aan de klimaatdoelstelling van Wetterskip Fryslân. In 2020 willen we 40 procent van onze totale energiebehoefte duurzaam opwekken.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 11:45:40 met de export van 05/27/2020 11:44:45