Jaarrapportage 2019

Overig

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Formatie en bezetting (in fte)

2019

2018

2017

2016

2015

Formatie (per 1-1)

573

569

567

544

543

Bezetting (per 31-12)

583

575

555

547

540

Duur dienstverband

3 jaar

3-10 jaar

10-20 jaar

> 20 jaar

Wetterskip Fryslân

135

125

167

208

Wetterskip Fryslân in %

21,3%

19,7%

26,3%

32,8%

Beroepsbevolking in %

28,8%

33,7%

20,8%

16,7%

Verdeling naar leeftijd

< 25

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 65

Wetterskip Fryslân

6

75

115

222

217

Wetterskip Fryslân in %

0,9%

11,8%

18,1%

35,0%

34,2%

Beroepsbevolking in %

16,5%

21,7%

19,8%

23,3%

18,7%

Leidinggevende functies (man-vrouw)

man

vrouw

Teamleiders

19

5

Clustermanagers

7

7

Managers

1

2

Secretaris-directeur

1

Verdeling man-vrouw

man

vrouw

In aantal

462

173

In %

73%

27%

Ziekteverzuim

2019

2018

2017

2016

2015

in %

5,0

5,3

5,9

5,5

5,7

Inschaling

Schaal 5-8

Schaal 9-12

Schaal 13-18

Aantal

281

329

25

in %

44,3%

51,8%

3,9%

Parttime/fulltime

16-24 uur

24-32 uur

32-40 uur

Aantal

21

49

565

in %

3,3%

7,7%

89,0%

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 11:45:40 met de export van 05/27/2020 11:44:45